อะซูมิโน่ ชิคิวยะโดะ

ชื่อในภาษาญี่ปุ่น: 安曇野地球宿

ชิคิวยะโดะเป็นบ้านเก่าแก่ของเกษตรกรสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 80 ปีที่แล้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีต้นแอปเปิ้ลและพืชอื่นๆ รายล้อม สามารถสัมผัสชีวิตในชนบทและพูดคุยกับผู้คนในท้องถิ่นหรือแช่น้ำพุร้อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อาหารของที่นี่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

มินชุคุ พื้นที่บริเวณโฮริกาเนะ/มิซาโตะ
ที่อยู่
4028-1 มิซาโตะ โอกุระ
โทรศัพท์
080-5486-6111