แผนที่บริเวณอะซูมิโน่

Sightseeing Map

แผนที่ (PDF)

ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวอะซูมิโน่ รวมทั้งแผนที่ตามรูปภาพด้านบนได้ จัดทำเมื่อ มีนาคม 2020

ดาวน์โหลด (ขนาด A3 4 หน้า 8.8 MB)

แผนที่ปั่นจักรยาน & เดินเล่นในอะซูมิโน่ (ปี 2020 มี.ค.)

ดาวน์โหลด (ขนาด A2 2 หน้า 5 MB)

Azumino Gourmet Guide(ภาษาอังกฤษ ปี 2019 มี.ค.)

ดาวน์โหลด (42 หน้า 5 MB)

Hotaka Station & Shrine Area Map(ภาษาอังกฤษ ปี 2020 มี.ค.)

ดาวน์โหลด (ขนาด A3 2 หน้า 4 MB)