น้ำพุร้อน

บริเวณพื้นที่แถบอะซูมิโน่มีน้ำพุร้อนดีๆ จำนวนมาก หากได้ลงแช่แล้วรับรองได้ว่าจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน

ค้นหาโดยแผนที่

อ่างอาบน้ำแบบไปกลับ/น้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า