เอโดะกาว่าคุริสึ โฮตากะโซ

ชื่อในภาษาญี่ปุ่น: 江戸川区立穂高荘

เรียวกัง พื้นที่บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนโฮตากะ
ที่อยู่
2105ー22 โฮตากะอะริอะเกะ
โทรศัพท์
0263-83-3041