โมริโนะโอะอุชิ คอทเทจ

ชื่อในภาษาญี่ปุ่น: 森のおうち

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าพิพิธภัณฑ์หนังสือภาพ โมริโนะโอะอุชิ.

คอทเทจ พื้นที่บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนโฮตากะ
ที่อยู่
2215-9 โฮตากะอะริอะเกะ