งานประดับแสงไฟอิลูมิเนชั่นช่วงคริสต์มาส

อะซูมิโน่จัดงานประดับแสงไฟอิลูมิเนชั่นขนาดใหญ่ทั่วทั้งเมือง 3 แห่ง ตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสไปจนถึงหลังวันคริสต์มาส หนึ่งในการจัดแสดงแสงไฟที่ยิ่งใหญ่เรียกว่า “แสงแห่งป่าไม้” มีการประดับแสงไฟอิลูมิเนชั่นกว่า 200,000 ดวงในสวนหลวงแอลป์อะซูมิโน่ นับเป็นงานจัดแสดงแสงไฟอิลูมิเนชั่นที่งดงามและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ช่วงเวลา
กลางเดือนพฤศจิกายน - ปลายเดือนมิถุนายน
สถานที่
สวนหลวงแอลป์อะซูมิโน่ (กลางเดือนพฤศจิกายน - ปลายเดือนธันวาคม) / อะซูมิโน่ โนะ ซาโตะ / น้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้าโฮตากะ (ต้นเดือนธันวาคม - ปลายเดือนมกราคม)