ศาลเจ้าอะริอะเกะยามะ

ชื่อในภาษาญี่ปุ่น: 有明山神社

ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีสิ่งล้ำค่ามากมาย บริเวณซุ้มประตูไม้ทางเข้ามีผลงานแกะสลักไม้อันประณีต เพดานของซุ้มประตูมีภาพวาดบนเพดาน เมื่อเดินเข้าไปจะพบก้อนหินกลมที่มีช่องสี่เหลี่ยมตรงกลาง เชื่อกันว่าเป็นแหล่งรวมของพลังงานและอำนาจ ผู้คนจึงนิยมมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ในวิหารยังมีภาพวาดบนเพดานที่เก่าแก่และงดงามได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของอำเภออะซูมิโน่

วัด/ศาลเจ้า/สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนโฮตากะ
การเดินทาง
โดยรถยนต์: 30 นาทีจากทางแยกลงทางด่วนอะซูมิโน่ IC
โดยรถไฟ: 20 นาทีโดยรถแท็กซี่จากสถานีโฮตากะ
ที่อยู่
7271โฮตากะอะริอะเกะ
โทรศัพท์
0263-83-3764
ราคา
ฟรี
วันหยุดทำการ
เปิดตลอดทั้งปี