ศาลเจ้าโฮตากะ

ชื่อในภาษาญี่ปุ่น: Hotaka Jinja (穂高神社)

” โฮตากามิโนะมิโกโตะ ” คือเทพเจ้าที่คุ้มครองบริเวณเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น รวมถึงยอดเขาโอะคุโฮตากะและบริเวณคามิโคจิ มีความเชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์นี้เสด็จลงมาจากยอดเขาโฮตากะดาเกะ และมาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าโฮตากะแห่งนี้ ภายในศาลเจ้าโฮตากะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย นอกจากนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นศูนย์รวมของพลังงานและอำนาจ จึงมีผู้คนเดินมาสักการะและขอพรที่นี่เป็นจำนวนมาก

วัด/ศาลเจ้า/สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่บริเวณสถานีโฮตากะ
การเดินทาง
โดยรถไฟ: เดินจากสถานีโฮตากะ 3 นาที (30 นาทีโดยรถไฟจากมัตสึโมโต้)
โดยรถยนต์: 10 นาทีจากทางแยกลงทางด่วนอะซูมิโน่ IC
ที่อยู่
6079 โฮตากะ
โทรศัพท์
0263-82-2003
ราคา
ฟรี