บ้านโซเนะฮาร่า

ชื่อในภาษาญี่ปุ่น: 曽根原家住宅

บ้านตระกูลโซเนะฮาร่า เป็นบ้านเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า ” ฮงมุเนะสุคุริ ” ซึ่งมีเฉพาะแถบตอนกลางของนากาโน่เท่านั้น บ้านหลังนี้ได้ซ่อนความน่าสนใจของสถาปัตยกรรมไว้หลายอย่าง ตัวบ้านยึดติดกันด้วยการใช้สลักไม้แทนการตอกด้วยตะปู หลังคาบ้านปูด้วยแผ่นไม้เล็กๆซ้อนกันแล้วทับด้วยก้อนหิน เสาไม้ที่ใช้ยึดตัวบ้านก็เพียงแค่วางอยู่บนก้อนหินเท่านั้น

วัด/ศาลเจ้า/สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนโฮตากะ
การเดินทาง
โดยรถยนต์: 20 นาทีจากทางแยกลงทางด่วนอะซูมิโน่ IC
โดยรถไฟ: 8 นาทีโดยรถแท็กซี่จากสถานีอะริอะเกะ
ที่อยู่
1632โฮตากะอะริอะเกะ
โทรศัพท์
0263-83-2359
ราคา
ผู้ใหญ่/เด็กชั้นมัธยมปลาย: ¥300
เด็กชั้นประถม/เด็กชั้นมัธยมต้น: ¥150
เวลาทำการ
9:00-17:00 (เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน : 9:00-16:00)
วันหยุดทำการ
เดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคม