รถบัสจากสถานีโฮตากะ – น้ำพุร้อนนากะบุสะ

รถบัสนากะบุสะให้บริการนำนักท่องเที่ยวไปยังน้ำพุร้อนนากะบุสะที่อยู่ลึกเข้าไปบนไหล่เขา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้องของเส้นทางเดินป่าสู่ยอดเขาสึบะคุโร

สามารถตรวจสอบตารางเวลาและข้อมูลอื่นๆ ได้จาก PDF สองภาษา

ช่วงเวลาให้บริการ
ปลายเดือนเมษายน - สิ้นเดือนพฤศจิกายน
ราคา
¥1,700 เที่ยวเดียว