โอฟุเนะมัตสึริ (พาเหรดเรือไม้)

ผู้คนในแต่ละเขตบริเวณพื้นที่โฮตากะจะช่วยกันประดับเรือไม้ที่สร้างขึ้นมา ด้วยตุ๊กตาสวมชุดกิโมโนสีสันสดใสแบบดั้งเดิม ผู้คนจะเริ่มลากเรือไม้ตั้งแต่ช่วงกลางวันและกลับมายังศาลเจ้าโฮตากะประมาณบ่าย 2 โมง ช่วงเวลาสำคัญของงานเทศกาลจะอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมซึ่งจะนำเรือไม้ที่สร้างขึ้นมาชนกัน

ช่วงเวลา
26 และ 27 กันยายน
สถานที่
ศาลเจ้าโฮตากะ
การเดินทาง
เดินจากสถานีโฮตากะ 3 นาที